• nobat@parmisdental.ir
  • 051-36635003

اضطراب کودکان در دنداپزشکی

برخی کودکان در مواجه با دندانپزشک آرام و خندان هستند و با دندانپزشک خود همکاری می‌کنند. اما برخی کودکان

دچار استرس بسیاری می‌شوند و گریه می‌کنند. گاهی این استرس منجر رفتارهای عصبی نیز می‌شود. طبق آمار تعداد کودکان دسته دوم

بیشتر از دسته اول است. آیا نحوه مواجهه با این کودکان را می دانید؟


اضطراب کودکان در دنداپزشکی


از گذشته تا کنون یکی از مشکلات جامعه دندانپزشکان اضطراب کودکان در دندانپزشکی است. این موضوع هم برای کودک و هم برای والدین ناخوشایند و دلهره آور است.  شاید برای شما هم پیش آمده باشد که درد دندان امان کودک دلبندتان بریده است و شما نگران اضطراب و ترس کودک تان برای مراجعه به دندانپزشکی هستید. کودکان به طور کلی از فضاهای درمانی مثل کلینیک و مطب هراس دارند. شاید برای بردن کودک خود به دندانپزشکی دچار استرس باشید. اگر کودک خردسالی دارید باید برای کمک به رفع استرس او آگاهی لازم در این زمینه داشته باشید. چرا که والدین در کنترل رفتار کودک نقش بسزایی دارند.


دقت در انتخاب دندانپزشک

تجربه اولین مراجعه به دندانپزشکی بسیار مهم است. به همین منظور والدین باید در اولین مراجعه به دندانپزشکی حساس و دقیق باشند. بهتر است کودک خود را برای درمان حتما به دندانپزشک متخصص کودکان ببرند. چرا که آنها در این زمینه آموزش های لازم را دیده است.
نقش والدین در کاهش اضطراب

رابطه مادر و فرزند در این زمینه بسیار مهم است. مادر و پدر و مخصوصا مادر باید پیش از مراجعه به دندانپزشک آرامش خود را حفظ کنند. حتی اگر اضطراب و نگرانی دارند در مقابل کودک چیزی بروز ندهند. والدین باید کاملا عادی برخورد کنند و از انتقال نگرانی به کودک خود بپرهیزند.

گفتگو در کاهش اضطراب کودکان نقش مهمی دارد. البته والدین باید مواظب باشند که این کار را در ذهن کودک وحشتناک جلوه نداند. یادآوری این نکته به کودک که درد دندانش با رفتن به دندانپزشکی به پایان می‌رسد مفید است.

پیش زمینه های ذهنی کودک

پیش زمینه های ذهنی کودک در مراجعه به دندانپزشکی مهم و اثرگذار است. دیده می‌شود که برخی والدین در هنگام بازیگوشی و اذیت های کودک او را تهدید به آمپول زدن و دکتر بردن می‌کنند. این کار اشتباه در ذهن کودک می‌ماند و در هنگام مراجعه به دندانپزشک خود را نشان می‌دهد. همچنین تعریف تجربه ناخوشایند والدین از حضور در دندانپزشکی می‌تواند ذهنیت کودک را در این باره منفی سازد.


اولین تجربه

اولین ها در درمان دندانپزشکی دارای اهمیت بالایی است. تجربه اولین مراجعه بسیار اثرگذار است. به همین منظور والدین باید در اولین مراجعه به دندانپزشکی حساس و دقیق باشند. بهتر است کودک خود را برای درمان حتما به دندانپزشک متخصص کودکان ببرند. چرا که آنها در این زمینه آموزش های لازم را دیده است.

 وعده جایزه

طبق نظر روانشناسان دادن وعده جایزه به کودک کار بسیار اشتباهی است. چرا که کودک تصور خواهد کرد کار دندانپزشکی بسیار وحشتناک و عجیب است. گاهی نیز به طمع جایزه بهتر ممکن است ترس تصنعی از خود نشان دهد.

کانال تلگرام

به روزترین مطالب دندانپزشکی

ساعت کاری کلینیک

شنبه تا پنجشنبه - 9:30 - 21:00

مشهد شهرک غرب

بلوار شریعتی بین 11 و 13